کارتریج معکوس دنیکس

کد کالا: DX-4015/DX-4018

کارتریج ۳۵ و ۴۰ معکوس سبز دنیکس

وزن: ۶۰ گرم

نرخ جریان آب (دبی): ۱۷٫۵ لیتر در دقیقه در فشار ۳ بار

دمای قابل تحمل: ۴ تا ۹۰ درجه سانتی گراد

کارکرد: بیش از  ۷۰ هزار سیکل کاری

دارای ۷ سال گارانتی

دسته: