کارتریج سبز High Denix

کارتریج ۳۵ و ۴۰ تک واشره High Denix

وزن: ۶۰ گرم

نرخ جریان آب (دبی): ۲۲ لیتر در دقیقه در فشار ۳ بار

دمای قابل تحمل: ۴ تا ۹۰ درجه سانتی گراد

کارکرد: بیش از  ۷۰ هزار سیکل کاری

دارای ۵ سال گارانتی

دسته: