نوار تفلون قرمز دنا

نوار تفلون قرمز دنا

متراژ: ۱۰ متر

عرض: ۱۲ میلی متر

ضخامت: ۰٫۰۷۵ میلی متر

وزن خالص PTFE : 3 گرم