نوار تفلون زرد پهن دنا

متراژ: ۲۵ متر

عرض: ۲۰ میلی متر

ضخامت: ۰٫۰۷۵ میلی متر

وزن خالص PTFE : 13 گرم