نوار تفلون زرد خمیری دنا

متراژ: ۵۰ متر

عرض: ۲۰ میلی متر

ضخامت: ۰٫۰۷۵ میلی متر

وزن خالص PTFE : 26 گرم