نوار تفلون دنا سبز (سنگین)

متراژ: ۱۰ متر

عرض: ۱۲ میلی متر

ضخامت: ۰٫۰۷۵ میلی متر

وزن خالص PTFE: 5.5 گرم