نوار تفلون آبی دنا

نوار تفلون آبی دنا

متراژ: ۱۰ متر

عرض: ۱۲ میلی متر

ضخامت: ۰٫۰۷۵ میلی متر

وزن خالص PTFE : 3 گرم