نویسنده - denachimi.admin

پمپ آب خانگی

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی یک اسب بشقابی دیپ

  • پمپ آب خانگی یک اسب بشقابی جهت مصرف در ساختمان های سه طبقه و شش واحد با حداکثر متراژهر واحد ۷۵ متر نصب می گردد. پمپ آب خانگی یک اسب جتی جهت مصرف در ساختمان های چهار طبقه هشت واحد با حداکثر متراژ ۶۸ متر نصب می گردد.
  • ۱۲ ماه گارانتی تعویض
  • دارای محافظ حررارتی موتور درمواقع اضافه بار.

– از مزایای پمپ های آب بشقابی می توان به کارکرد کم صدا ، کم مصرف ، تعمیرات و نگهداری آسان آنها اشاره داشت.

بیشتر بدانید ...

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی یک اسب بشقابی دیپ

  • پمپ آب خانگی یک اسب بشقابی جهت مصرف در ساختمان های سه طبقه و شش واحد با حداکثر متراژهر واحد ۷۵ متر نصب می گردد. پمپ آب خانگی یک اسب جتی جهت مصرف در ساختمان های چهار طبقه هشت واحد با حداکثر متراژ ۶۸ متر نصب می گردد.
  • ۱۲ ماه گارانتی تعویض
  • دارای محافظ حررارتی موتور درمواقع اضافه بار.

– از مزایای پمپ های آب بشقابی می توان به کارکرد کم صدا ، کم مصرف ، تعمیرات و نگهداری آسان آنها اشاره داشت.

بیشتر بدانید ...